ECO – MILJØVENNLIG NEDBRYTBAR EMBALLASJE

Det er en kjensgjerning at vi ikke kan fortsette å bruke jordens uerstattelige ressurser. Der hvor rundt 6 millioner kvm tropisk regnskog i verden en gang eksisterte, er det kun ca. 3 millioner kvm igjen på grunn av skogrydding. Hvis vi skal beskytte vårt dyrebare miljø må vi alle tenke nøye over produktene vi benytter. Ved å velge biologisk nedbrytbare produkter kan vi alle gi vårt bidrag til å redde naturen.
 
Naturproduktene tolererer 250 grader Celcius